خوابستان

سرزمین رویاهای من

من به ميخانه ام امشب تو برو جاي دگر
نویسنده : رضا فخاری - ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٦/٢۸
 

گر چه مستيم و خرابيم چو شب هاي دگر            باز كن ساقي مجلس سر ميناي دگر             

امشبي را كه در آنيم غنيمت شمريم                  شايد اي جان نرسيديم به فرداي دگر             

مست مستم مشكن قدر خود اي پنجه ي غم     من به ميخانه ام امشب تو برو جاي دگر             

چه به ميخانه چه محراب حرامم باشد                گر به جز عشق توأم هست تمناي دگر              

تا روم از پي يار دگري مي بايد                              جز دل من دلي و جز تو دلاراي دگر              

نشنيده است گلي بوي تو اي غنچه ي ناز             بوده ام ورنه بسي همدم گلهاي دگر              

تو سيه چشم چو آيي به تماشاي چمن             نگذاري به كسي چشم تماشاي دگر            

باده پيش آر كه رفتند از اين مكتب راز                          اوستادان و فزودند معماي دگر             

اين قفس را نبود روزني اي مرغ پريش                      آرزو ساخته بستان طرب زاي دگر             

گر بهشتي است رخ توست نگارا كه در آن         مي توان كرد به هر لحظه تماشاي دگر             

از تو زيبا صنم اين قدر جفا زيبا نيست                    گيرم اين دل نتوان داد به زيباي دگر             

مي فروشان همه دانند عمادا كه بود                  عاشقان را حرم و دير و كليساي دگر  

از ديوان مرحوم عماد خراساني 

عماد خراسانی


 
comment نظرات ()